PÁTEČNÍ DRILL KEMPY

Jsou zaměřené především na přípravu vybraných členů klubu na soutěže,
dále pak na přípravu na zkoušky STV a na zlepšení se v KATA či KUMITE.

Předzkouškový Drill-kemp

Přípravné semináře na zkoušky STV kyu jsou zpoplatněny částkou 50,- Kč. Semináře nejsou povinné, ale samozřejmě platí přímá úměra mezi počtem absolvovaných tréninků a výkonem předvedeným na zkoušce. Semináře jsou tematicky zaměřeny přímo podle jednotlivých STV. Pokud se chcete zúčastnít, přihlaste se nejpozději 2 dny před termínem konání pomocí SMS na tel: 736 630 951, nebo e-mailem na: .

Termíny jsou uvedeny v kalendáři akcí.Předsoutěžní Drill-kemp

Předsoutěžní tréninky jsou zaměřeny na přípravu závodníků (reprezentantů oddílu) na soutěže pořádané Českým svazem karate JKA. Proběhne zde příprava vybraných závodníků tak, aby odpovídala jejich konkrétní disciplíně a jejich věkové kategorii podle platného soutěžního řádu. Také naimitujeme průběh soutěže včetně soutěžní etikety - nástupy na panely, úklony rozhodčím, používání šerpy, apod.

Termíny jsou uvedeny v kalendáři akcí. Vybraní závodníci a jejich rodiče budou informováni předem.Shotokan Drill-kemp Neratovice

Tréninky ve spřáteleném oddíle v Neratovicích jsou opět zaměřeny na přípravu závodníků (reprezentantů oddílu) na soutěže pořádané Českým svazem karate JKA. Výhodou je, že se jich účastní mnohem více závodníků a také se naši závodníci mohou připravovat pod vedením jiných, než našich trenérů (získají jiný úhel pohledu a zacvičí si v mnohem širší konkurenci).

Termíny jsou uvedeny v kalendáři akcí. Vybraní závodníci a jejich rodiče budou informováni předem.