Individuální lekce

Individuální lekce jsou nejefektivnější způsob vaší přípravy.
Jsou vhodné nejen pro různě vyspělé cvičence,
ale i pro úplné začátečníky.

Především pro dospělé zájemce.

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Pro každého, kdo chce zrychlit svůj osobní rozvoj. Individuální lekce jsou nejefektivnější způsob vaší přípravy, ať už se potřebujete připravit na zkoušky, na soutěž nebo chcete mít "jen" lepší pocit z vlastního cvičení. Ranní lekce jsou určeny především pro dospělé zájemce, pro děti lze v ojedinělých případech domluvit domácí "lekce v obýváku".

Lekce pro děti:

U dětí upřednostňujeme skupinovou výuku v příslušných oddílech. Individuální dětské lekce tedy nejsou primárně určeny jako substituce běžných skupinových tréninků, ale slouží jen jako jejich doplněk (např. pro urychlení vývoje). Lekce se mohou uskutečnit v časech mezi příchodem ze školy a začátkem řádných tréninků (+ čas potřebný na přejezd) a probíhají ve vhodných prostorách domácího prostředí (většinou v obýváku) a my dojedeme. Vzhledem k časovému a personálnímu omezení nelze uspokojit větší množství zájemců.

Lekce pro dospělé: PONDĚLÍ - PÁTEK (7:00 - 9:00)

Termíny a časy lekcí lze dohodnout podle vašich možností v dopoledních hodinách od pondělí do pátku (hodinové bloky v rozmezí 7:00 až 9:00)
v tělocvičnách, které má Karate Klub Kibó k dispozici, nebo v tělocvičnách zájemce (po Praze dojedeme). Vše záleží na konkrétních podmínkách a individuální dohodě. V odpoledních hodinách individuální lekce sjednat nelze z důvodu časového vytížení trenérů během řádných tréninků jednotlivých oddílů klubu.

Místo, kde ráno cvičíme:

Na individuální lekce se nelze přihlašovat on-line pomocí klientského centra. Kontaktujte nás na e-mailové adrese: .