ZKOUŠKY NA TECHNICKÉ STUPNĚ KYU

Duben                 Květen (KIDS)                 Listopad

Přesné termíny zkoušek na žákovské technické stupně (Kyu) budou adeptům včas oznámeny. Vybrané adepty určí jejich trenéři na základě dosažených dovedností a splnění kritérií, požadovaných zkušebním řádem JKA ČR.

 

img-8341-zkousky-stv-kyu.jpg

Adepty na zkoušku STV určují výhradně jejich trenéři na základě předem stanovených kritérií. Kandidát musí dosahovat požadované technické úrovně v odpovídající kvalitě a splňovat veškeré podmínky dané zkušebním řádem Českého svazu karate JKA. Dále musí mít odpovídající teoretické znalosti z oblasti karate, ovládá etiketu karate-do a tréninkové činnosti se v přípravném období věnuje nepřetržitě a intenzivně po celou dobu.

Zkoušky se ve vyhlášených termínech budou konat souběžně s běžnými tréninky, většinou ve stejné tělocvičně ve vymezeném prostoru. Kandidáti na zkoušku se o přesném termínu a čase konání zkoušky dozví od trenérů na trénincích, a také osobním e-mailem rodičům.

Aktuálně platný zkušební řád Českého svazu karate JKA.